• Ik hoop dat de oplaadpalen voor de scootmobiels deze maand als agenda punt bij de gemeente
  • Purmerend/Beemster op de agenda staat.
  • Eind maart 2023 ga ik dan ook weer infomeren van hoe en wat.

Beste scootmobiel vrienden,

Ik wil jullie even dit vragen, we zou graag willen weten wat jullie er eigenlijk ervan vinden waar wij mee bezig zijn en zou ook graag jullie meningen wil horen.. Daar we in gesprek zijn met de gemeente Purmerend voor meer oplaadpalen voor de scootmobiels. Zonder jullie kunnen we weinig laten zien naar de gemeente Purmerend en de regio. Ook zou we willen zien wat jullie zouden willen met die oplaadpalen waar ze moeten komen te staan.  We willen dan ook gaan kijken welke bedrijven ons kunnen helpen en ook bij kunnen staan. Zodat we dan ook wat meer kunnen doen en ook laten zien richting de gemeente Purmerend en de regio op. Maar daar hebben we wel jullie hulp bij nodig. Ook willen we weten waar in Nederland die oplaadpalen al staan. Je kan dan een foto op facebook  MEER OPLAADPALEN VOOR DE SCOOTMOBIELS  zetten. Zodat we deze dan ook kunnen laten zie aan de gemeente en de regio hier Noord Holland. Of via de WhatsApp ( 0610410164 ). 

                   Laat wat horen en zien van jou zelf

 

 

De mail van de heer Cees van Wijnen.

Geachte heer Elzenaar,

Allereerst excuses voor mijn late antwoord. Ik heb echter door ziekte niet eerder u kunnen antwoorden.

In het eerste kwartaal van 2023 zal op de agenda van de Metropoolregio van Mobiliteit Zaanstreek-waterland dit onderwerp te spraken komen. Regionaal duurt het altijd even langer en er zijn grotere prioriteiten met alle respect. Maar ik zal het op de agenda plaatsen!

Intern in Purmerend zal binnen de gemeentegrenzen, aan de randen daarvan een advies worden geschreven om samen met ondernemers extra laadpalen te gaan plaatsen. Zodra hier meer bekend van is zal ik u dat melden. Zo ook vanzelfsprekend als de laadpalen in de regio op de agenda komt te staan. Kortom, wordt vervolgd.

Eind maart ga ik ( John Elzenaar) weer informeren over van hoe en wat. Voor nu is het even wat stilte bij de oplaadpalen voor de scootmobiels.

Als er tussen door nog nieuws is dan word deze hierop geplaatst. We zijn achter de schermen druk ermee bezig.

 

 

 

He scootmobiel bezitters,

 

Gisteren hadden wij een gesprek met de secretaris van de wethouder hier in Purmerend. Het was een positieve en de uitkomst ook. We zijn weer iets verder gekomen en ja hij kon ons ook geen beloften doen. Dat heb dan ook weer met allerlei factoren te maken. Maar het begin is er nu wel. Na al die ander gesprekken die we hebben gevoerd en op niets uit kwam. We gaan er dan ook weer met een positieven moet er tegen aan. Hier de bewuste mail :Beste heer Elzenaar, Allereerst hartelijk dank voor het prettige gesprek gisteren. Wij hebben respect voor uw vrijwillige inzet waardoor minder valide een leuk dagje met elkaar kunnen hebben. Zoals beloofd, hieronder puntsgewijs wat wij hebben afgesproken met elkaar. Wat hebben wij afgesproken:

1) De gemeente gaat onderzoeken of er een eventuele uitbreiding van laadpalen kan plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen. Ik zal u de resultaten terug melden;

2) Ondergetekende zal uw verzoek op de agenda van de (MRA)regio en Zaanstreek-Waterland plaatsen en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ik zal u de resultaten terug melden;

3) Ondergetekende zal uw verzoek bespreekbaar maken binnen de recreatieschappen van Noord-Holland, waaronder Twiske-Waterland. Ik zal u de resultaten terug melden;

4) Ik zal uw contactpersoon zijn. Indien u vragen of anders, dan kunt u mij altijd bellen en/of mailen. (Zie gegevens onder deze mail). Daarnaast heb ik besproken met u dat ik geen beloften kan doen dan alleen bovenstaande afspraken. Daar kan u van op aan dat ik deze in de diverse overleggen bespreekbaar ga maken. Het gesprek tussen ons zal ik terugkoppelen aan wethouder *****, waarvoor ik in opdracht werk.

Nogmaals dank voor het prettige gesprek en de lekkere bak koffie! Tot horens.

Met vriendelijke groet,***** van Secretaris Ruimte en regioadviseur, Deelregio Zaanstreek-Waterland, MRA

T

M

@purmerend.nl

| Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend || Schrijf je in voor onze nieuwsbrief || Volg ons op | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn |

Als we meer weten laten wij het jullie dat ook weten, maar voor nu wensen wij jullie een fijne vakantie toe en wij gaan hier achter de schermen verder. Ondertussen kunnen jullie ook nog lid worden van de oplaadpalen voor de scootmobiels. Doe dat zo laten jullie het zien dat deze oplaadpalen er moeten komen.

 

 

Oproep voor meer oplaadpalen,

Ik wil even  een oproep doen  voor meer oplaad palen voor de scootmobiels.En ook wil ik jullie vragen waar bij jullie in de buurt een oplaadpaal staat waar men een e-bike, scooter, scootmobiel en ja ook een mobieltje kan opladen. 

Daar aanstaande woensdag een gesprek hier bij mij thuis krijg van de secretaris van de wethouder hier hier in Purmerend. Er word dan ook weer eens gepraat over de oplaadpalen. Waar deze dan ook moeten komen te staan, wie deze gaan beheren en onderhouden, wat de kosten zijn etcetera. Maar ik heb dan wel even jullie hulp hierbij nodig. Stuur dan via het formulier hierop in en zet er ook erbij waar die oplaadpaal staat. Ze zijn groen of grijs van kleur.

----------------------------------------------------------------------------

 

He Lotgenoten,

Er is weer wat ondernomen onterend de oplaadpalen voor de scootmobiels,

We hebben weer een mail  verzonden en dit keer naar de heer Jasper P. Verplanke van de gemeente Purmerend. Maar nog geen reactie van zijne kant. Maar we gaan gewoon stug door en er liggen nu ook weer brieven klaar om deze te versturen. Ook wil ik gaankijken of we wat meer druk kan zetten richting de wethouder toe. Zit aan het denken aan deze, dat we  aan mast mailtje te gaan versturen naar de heer Jasper P Verplanke. T.Z.T. Zet ik  hierop de e-mal van de heer Verplanke online.

 

De verzonden mail  :

 

een goede middag bewoners,

We hebben gisteravond weer een mail verzonden. Dit aan de heer Jasper P. verplanke van de gemeente Purmerend.

Lees hieronder de verzonden mail :

 

Geachte heer J.P. Verplanke,

Ik kreeg van de heer Paul van Meekeren de hieronder

beschreven mail. De heer van Meekeren heeft mijn door verwezen

naar u.

Voor de opgezette actie, voor meer oplaadpalen voor de scootmobiels.

Inmiddels zijn we ook weer maanden verder nadat de petitie

is overhandigd aan de heer Paul van Meekeren.

Ik zou graag met u in contact willen treden zodat wij dan ook

het verder voort kunnen zetten en ook tot een afspraak kunnen

komen. Om het verder te bespreken met u. En dat samen met

mevrouw Linda Horsmeier de co host van de uitjes en vrienden

groep Purmerend.

Daar dit prachtige idee niet mag verdrinken in een put en dat er

dan niets van terecht komt. Ook deze bewoners van Purmerend

mogen ook wel meer vrijheden hebben dan alleen maar een

boodschapje doen. Ook dat die oplaadpalen er zijn en ook geplaatst

kunnen worden. Ik had ook een voorbeeld gegeven waar het dan

ook kunnen worden.. Er is in het 't Twiske een oplaadpaal

op wind en zonne-energie bij het pannenkoek huis de Appel aan de

Zuiderlaaik 1 Zie hier op de facebook pagina oplaadpalen voor de

scootmobiels of op de website www.uitjesenvriendengroep.nl oplaadpalen.

Ik hoop van u wat te horen en zie ook uw reactie graag te gemoed.

Met vriendelijke groet

John Elzenaar

host van de uitjes en vrienden groep Purmerend

                      

Beste scootmobiel vrienden,

Op 14 februari 2022 heeft de heer Jaspert Verplanke mijn gebeld en we hebben bijna een uur met elkaar gesproken. Het was een goed gesprek en ook helder. Wat er uit deze gesprek is gekomen dat we gaan kijken of het haalbaar is, dat er ook andere partijen er aan mee willen doen. Waar deze oplaadpalen moeten komen en wie het ook gaan beheren. Dat is al iets en beter dan niets. Over twee maanden hebben we weer contact met elkaar.

 

Mail  :

Geachte heer Elzenaar,

Vanmiddag hebben wij -in een overigens prettig verlopen gesprek- elkaar gesproken over het onderwerp van de laadpalen voor scootmobiels.

Het is zoals u ook al aangaf geen gemakkelijk onderwerp want het plaatsen van laadpalen voor scootmobiels in de openbare buitenruimte doe je niet zomaar even, hier moet wel goed over worden nagedacht. We spraken ook nog over de mogelijkheid dat niet de gemeente maar eventueel andere partijen de laadpalen plaatsen en gaan beheren. Kortom genoeg zaken om uit te zoeken. In uw petitie welke u in september hebt aangeboden, staan een aantal voorbeelden gemeld van elektrische laadpalen. Deze zullen bij het onderzoek worden meegenomen naar de eventuele haalbaarheid van het plaatsen van laadpalen voor de scootmobiels.

Ik heb met u afgesproken dat ik u over uiterlijk 2 maanden informeer over de stand van zaken laadpalen voor scootmobiels.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Jaspert Verplanke
Programmamanager Duurzaamheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste luitjes,

Zo als jullie hieronder kunnen lezen zijn er weer aanvragen gedaan bij de gemeente Purmerend/Beemster om oplaadpalen te plaatsen voor de auto's. De vraag is nu ook zijn die auto's echt zo belangrijk? Als de gemeente daar wel het geld voor heeft, dan hebben ze ook het geld voor de oplaadpalen waar jullie recht op hebben en ook voor meer vrijheden en dat is net zo belangrijk. Ook was er belooft dat wij uitgenodigd werden en het is nu al bijna februari 2022 en nog niets gezien. Daarom ga ik nu ook aan de Burgemeester en de wethouders brieven sturen in de hoop dat het word opgepakt.

 

Acht nieuwe laadpalen in Weidevenne

15/01/2022

bron de Weidevenner

Er zijn meerdere aanvragen ingediend bij de gemeente voor plaatsing van openbare laadpalen in Weidevenne. Het gaat om Singelbuurt, Ivoorkust, Barcelonahaven, Loirestraat, Bossa Novastraat, Tigrisstraat, Steppestraat en Java. Deze aanvragen komen van bewoners die geen mogelijkheid hebben tot parkeren en opladen op eigen terrein. De locaties zijn door de gemeente gekozen in samenwerking met de wijkmanager en de politie. Omwonenden zijn via een bewonersbrief op de hoogte gesteld en kunnen nog reageren. Mogelijk volgen daarna nog veranderingen of aanpassingen.

De oplaadpunten hebben een wijkfunctie en zijn niet uitsluitend bedoeld voor de aanvragers. Dat betekent dat een laadpaal geplaatst wordt op een zichtlocatie in de buurt van de woning van de aanvragers. De laadpaal komt niet automatisch vóór of bij de woning van de aanvragers, waardoor zij altijd te maken kunnen krijgen met enige loopafstand naar het oplaadpunt. Het kan nog even duren voordat de laadpalen er staan. De plaatsing vergt namelijk samenwerking met meerdere publieke en private partijen.

Aanvraag indienen

Op verzoek van bewoners en/of bedrijven wordt elk jaar een aantal algemene oplaadpunten aangelegd in de openbare ruimte. Eigenaren van een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein de auto op te laden, kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een openbaar oplaadpunt. Daarna worden de aanvragen geïnventariseerd en de locaties aangewezen. Een belangrijke richtlijn is dat oplaadpunten alleen op zichtlocaties komen, zoals bij winkelcentra of op/nabij doorgaande wegen. Zo worden ze maximaal gebruikt.

De plaats van een laadpaal wordt gekozen op basis van de volgende criteria:

 

1.  Het oplaadpunt dient een wijkfunctie en is niet uitsluitend voor de aanvragers bedoeld;

2. Een zicht locatie heeft de voorkeur (doorgaande wegen,
winkelcentra etc.); het laadpunt komt bij voorkeur op een
locatie die zo min mogelijk tot overlast leidt bij overige
bewoners;

3. Op de locatie moeten elektriciteitskabels aanwezig zijn.

 

 

 

 

Oplaadpalen voor de scootmobiels

Er is veel gebeurt rond de oplaadpalen voor de scootmobiels.

Zo is er nu ook een facebook pagina de oplaadpalen voor de scootmobiels. Hier worden

jullie op de hoogte gehouden van de stand van zaken. 

De heer Richard de Boer van de gemeente Purmerend heeft mij ook gebeld en mede

gedeeld dat zij het gaan oppakken en het ook een prachtig idee vinden om het zomaar

te laten liggen. Ergens in 2022 word ik dan ook uitgenodigd voor gesprekken.

Dan word er gesproken van hou we dat gaan indelen en waar de oplaadpalen moet komen te staan. We gaan er verder mee en ik hou jullie hiervan op de hoogte.

 

Beste scootmobiel bezitters en ook medebewoners van Purmerend/Beemster,

Goed nieuws goed nieuws goed nieuws goed nieuws

Ik werd vanmorgen door de heer Richard de Boer van de gemeente Purmerend gebeld. Ik kreeg dat te horen dat ze het een pracht idee vonden en dat het ook opgepakt moest worden. En dat gaat nu ook gebeuren. Ze gaan dat meenemen in het beleid van de oplaadpalen voor de auto's. In het telefoon gesprek gaf hij ook aan dat het uit moet gewerkt worden. Ik word ook nog uitgenodigd om er verder over te praten van hoe verder. Ook gaf ik de gesprek aan als voorbeeld om deze oplaadpalen te plaatsen bij de bestaande picknicktafels. Maar er is een stap in de goede richting. en we gaan dan nu ook verder. Hiervan hou ik jullie op de hoogte van er verder gaat gebeuren.

 

Jullie kunnen ook lid worden van de facebook de oplaadpalen voor de scootmobiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purmerends initiatief, start een landelijk netwerk scootmobiel laadpalen.

 

Dorine Zwang, John Elzenaar en Linda Hosmeier hebben woensdag 8 september een petitie overhandigd aan wethouder van Meekeren (D66) voor het plaatsen van scootmobiel laadpalen in de natuurgebieden van de Zaanstreek/Waterland. De Purmerenders organiseren voor bezitters van scootmobiels uitjes hier in de omgeving. Maar zonder oplaadpunten komen ze niet verder dan 10 tot 15 kilometer.  Want anders dan bij  een e-bike zit in een scootmobiel de accu vastgeklonken. De ideale wens van de indieners is uiteindelijk een landelijk netwerk. 

Eigen ervaringen

De drie praten vanuit hun eigen ervaringen. ‘Laatst kwam één van ons zonder stroom te zitten en kon nergens de accu opladen’. Heel lastig want aan e-bike oplaadpunten hebben wij niets. Wij moeten met de scootmobiels heel dicht bij een laadpaal kunnen komen’. Weliswaar komt er bij pech of een lege accu in Purmerend een service monteur maar niet in een natuurgebied’.


Laadpaal Twiske als voorbeeld

De vriendengroep heeft 128 leden waarvoor John Elzenaar regelmatig uitjes organiseert. Hij weet waarover hij praat. ´In het Twiske staat bij restaurant de Appel een speciale laadpaal voor scootmobiels gevoed door zonne- en windenergie. Dat is een mooi voorbeeld'. Het liefst ziet hij nieuwe laadpalen in de buurt van picknick tafels. Elzenaar: ‘Ideale ontmoetingsplekken. Ik zorg er altijd voor dat er één in de route zit’.

Reactie van Meekeren

Wethouder van Meekeren reageerde enthousiast op het initiatief. Hij nam de petitie in ontvangst met de belofte de petitie ook onder de aandacht te brengen van de wethouders in de regio.  Aan de wens om ook een landelijk netwerk te hebben, kwam hij tegemoet door af te spreken dat hij de vraag ook bij D66 op landelijk niveau neerlegt. 

 

John: 

Laten we hopen dat er ook iets gaat gebeuren en ja er is volgende jaar gemeente raadverkiezingen. Dan zullen dat wel hoog waarschijnlijk gaan gebruiken. Als verkiezing stunt.

 

oproep voor oplaadpalen

Oproep Oproep Oproep

Laat ook zien dat je hiermee enss bent..

Vul de onder staan brief in en stuur deze op

Adres staat op de brief.

klik op de brief en print hem uit.

Dat gaat ook jullie aan, als er een probleem voordoet met een lege accu.

 

Uitjes en Vrienden Groep Purmerend

Weteringstraat 83

1441 JV Purmerend

mobiel : 0610410164

E-mailadres  sportieve@uitjesenvriendengroep.nl

 

Beste bezitters van de scootmobielen,

 

Zoals jullie waarschijnlijk al gelezen hebben, ben ik bezig  om te proberen oplaad palen voor scootmobiels te realiseren in de regio.

 

Daarom wil  ik een beroep op jullie doen, om te laten zien dat je ermee eens bent dat er oplaadpunten voor scootmobiels moeten komen.

 

Daar ik ook vaak met een groep mee rij en wel eens bijna onderweg met een lege accu kwam te staan, Ben ik ook een voorstander voor het plaatsen van oplaadpalen voor de scootmobielen.

Mijn naam ….J. Elzenaar........................................... Adres......Weteringstraat  83.......................................

Woonplaats....Purmerend................................................................. Postcode.......1441 JV............................

Stuur deze brief aan:

 

Uitjes en vrienden groep Purmerend

T.A.V.  John Elzenaar

Weteringstraat 83

1441 JV Purmerend  

Deze brief word dan overhandigd aan de wethouder de heer Mario Hegger.

wethouder van de gemeente Purmerend.

 

Laat ook zien dat je als bezitter van een scootmobiel eens bent.

Met vriendelijke groet,

 

Uw naam

John Elzenaar

 

 

Plaats oplaadpalen voor de scootmobiel in de omgeving van Purmerend

248 ondertekeningen

 

Deze petitie is voor het plaatsen van oplaadpalen voor de scootmobiels. Laatst stond er een recreant met scootmobiel bijna stil met een lege accu. Zij reed mee met de fietsclub en ze kon nergens in de regio van Purmerend haar accu opladen. Laat ze niet in de kou staan en laat zien dat u hier mee eens bent. Er is ook een brief om in te vullen en op te sturen.

Wij

van fietsclub www.uitjesenvriendengroep.nl en medestanders

 

constateren

  • dat de bezitters van de scootmobiels ook mee willen doen met de fietstochten en ook zelfstandig willen blijven, afstanden willen rijden, van het buitenleven kunnen genieten.
  • dat het ook hun goede recht is om hieraan mee te kunnen doe.
  • dat laadpalen voor scootmobiels nodig zijn voor echte vrijheid en niet alleen maar een boodschapje doen.
  • dat deze oplaadpalen er moeten komen zodat deze mensen ook eens geholpen worden.

 

en verzoeken

de gemeentes en ook het Hoogheemraadschap Noorderkwartier, kom in actie en laat die oplaadpalen plaatsen in de regio van Purmerend.

https://laadpalenrondpurmerend.petities.nl/

Laat deze mensen niet stil- of in de kou staan kom ook op voor de scootmobiel bezitters en ondertekent de petitie. Laat ook zien dat u ermee eens bent.

 

Petitie: meer laadpalen voor scootmobielen in omgeving Purmerend

Bron door Tom van midden van de NH nieuws

"Je ziet weinig mensen met scootmobielen verre stukken rijden" , zegt John Elzenaar uit Purmerend. Endat is zonde, vind hij. De actieradius van de wagens gaan soms niet ver genoeg. Hij denktdat extralaadpalen op verschillende plekken in de omgeving van Purmerend dat probleemkunnen verhelpen. Hij is een petitie gestart om dat voor elkaar te krijgen. Elzenaar is de drijvende kracht achter een initiatief van de 'Uitje- en vriendengroep Purmerend', waar met regelmaat (fiets)tochten worde georganiseerd. De groep bestaat na ruim zeven jaar en heeft 135 leden, waaronder zes mensen met scootmobielen. "Als die stil komen te staan, wat dan?", vraagt Elzenaar. We kunnen moeilijk gaan duwen" , vervolg hij lachend.

 

Geen kant op

 

Voor Linda Horsmeier zou het een uitkomst zijn, want dan kan ze langere tochten maken dan ze nu doet. "Ik vind het altijd wel gezellig om samen met andere tochtjes te maken. Op sommige stukken kunnen ook geen auto's komen. Als je dan stilvalt met je scootmobiel, kan je ook geen kant meer op.

 

Elzenaar hoopt op verschillende laadpalen in de streek, aangedreven door zonne-energie. "Dan heb je een paal met drie stopcontacten, voor elektrische fietsen én scootmobielen." Hij maakt zelf geen gebruik van een scootmobiel- "ik heb een gewone fiets met zes versnellingen"-maar hooptdat genoeg mensen zijn pititie tekenen. Die wil hij uiteindelijk aanbieden aan de wethouder Mario Hegger.

https://laadpalenrondpurmerend.petities.nl/

 

 

 

vandaag zaterdag 29 mei een interview over de laadpalen voor de scootmobiels.

 

een goede morgen bewoners van Purmerend. Vandaag word er weer een interview genomen over de laadpalen en deze keer is het voor de wijkkrantjes. Deze komen waarschijnlijk eind juni uit en word dan bij de Purmerends Nieuwsblad gevoegd.

Maar u kunt nog steeds uw handtekening hierop plaatsen. https://laadpalenrondpurmerend.petities.nl/

LAAT DEZE MENSEN NIET STIL - of IN DE KOU STAAN KOM OP MENSEN LAAT ZIEN DAT U OOK WAT OVER VOOR DEZE MENSEN EN TEKEND DIE PETITIE OP PETITIES.NL

 

 

Petitie voor meer laadpalen scootmobielen :

" Uitkijken, anders sta je stil "

Item van en door Tom van Midden.

 

Echt vlot ging de handtekeningactie van John Elzenaar voor meer laadpalen voor scootmobielen nog niet. Daarom ging hij vandaag samen met zijn kompaan Linda Horsmeier de Purmerendse straten op.Gezamelijk haalde ze 189 handtekening op.

Meer laadpalen voor scootmobielen en elektrische fietsen in de omgeving van Purmerend. Dat is de doelstelling van John en Linda. Met hun 'Uitjes- en vriendengroep Purmerend' trekken ze er een keer per drie weken op uit met scootmobielen en elektrische fietsen. Het gebeurt wel eens dat er een inschattingsfout wordt gemaakt: met een beetje pech sta je dan met een lege scootmobiel. 

Alleen bij noodgevallen

Ook bij gebruikers van scootmobielen die niet met de groep meegaan hoort Elzenaar dat het soms best lastig kan zijn om de actieradius van zo’n wagen in te schatten. Uit een belrondje met verschillende verkopers ervan blijkt dat de modellen die nu het best verkopen zo’n vijftig tot zestig kilometer kunnen met een volle accu. Als een verkoper hoort van de handtekeningenactie waarschuwt hij wel: tussentijds opladen komt de batterij niet ten goede. Oftewel: alleen doen bij noodgevallen.

Linda Horsmeier zegt dat het voornemen om de palen te plaatsen daar ook voor bedoeld is. "Ik heb een keer bijna leeg gestaan, en ik zei 'dat haal ik niet tot huis'. Gelukkig woonden er vrienden in de buurt, toen kon ik daar even opladen."

De handtekeningenactie loopt nog even door tot augustus. Via de link is de actie te vinden.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/287984/petitie-voor-meer-laadpalen-scootmobielen-uitkijken-anders-sta-je-stil

 

Zet jij ook jou handtekening? Doe dat snel nu dat nog kan. Er zijn 206 personen jou voor gegaan.

 

https://laadpalenrondpurmerend.petities.nl/